نتایج جستجو برای «آمپلیفایر»

تعداد کلیک: 855
عنوان انگلیسی: Amplify and Forward Cooperative Protocol
لینک: http://codesara.ir/content/m1042917-amplify-and-forward-cooperative-protocol
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1042917

تقویت و جلو انداختن پروتکل همکاری