نتایج جستجو برای «آموزش الگوریتم ژنتیک چند هدفه»

تعداد کلیک: 2061
عنوان انگلیسی: Neural Network add-in for PSORT
لینک: http://codesara.ir/content/m1654404-neural-network-add-in-for-psort
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1654404

افزونه شبکه عصبی برای PSORT