فیلم آموزشی رایگان طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی (بخش یکم)

عنوان انگلیسی: design and training of anfis using methaheuristics and evolutionary algorithmsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrp105 طراحی و آموزشی سیستم های Read More →

فیلم آموزشی رایگان طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی (بخش دوم)

عنوان انگلیسی: design and training of anfis using methaheuristics and evolutionary algorithmsتوضیحات:برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvrp105 طراحی و آموزشی سیستم های Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: آموزش یک شبکه عصبی پیشرو با استفاده از الگوریتم مورچگان: کاربرد در زمینه طبقه بندی الگو

عنوان انگلیسی: Thesis: Training feed-forward neural networks with ant colony optimization: An application to pattern classificationتعداد کلیک: ۱۱۶۴کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان Read More →