رمزنگاری تصویر با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیگ و سیستم آشوب

عنوان انگلیسی: رمزنگاری تصویر با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیگ و سیستم آشوبتعداد کلیک: ۳۶۶کلید واژه ها:آشوبالگوریتم ژنتیکباز ترکیبپخشتصویرجایگشتجهشرمزنگاریسیستم آشوبرمزنگاری تصویر با استفاده از Read More →

نقشه آشوب

عنوان انگلیسی: Chaotic Mapsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۴کلید واژه ها:chaoschaotic mapsDigital Signal Processingdsppn sequenceswirelessپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی اس پیسیستم Read More →

تست ۰-۱ برای آشوب

عنوان انگلیسی: ۰ – ۱ test for chaosزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلchaosDifferential Equationdynamicsodetestحل ODE در متلبحل عددی ODE Read More →