نتایج جستجو برای «"مهندسی سیالات»

تعداد کلیک: 4856
عنوان انگلیسی: 2-D Nozzle Design
لینک: http://codesara.ir/content/m1003311-2-d-nozzle-design
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1003311
تعداد کلیک: 5630
عنوان انگلیسی: Emergency power system for a more electrical aircraft
لینک: http://codesara.ir/content/m1012881-emergency-power-system-formore-electrical-aircraft
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1012881

بولتن فنی نرم افزار متلب — خلاصه به زبان چینی